ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-08-22
  • Termin składania ofert: 2019-09-10 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Istotne postanowienia umowy

TER pliki pomocnicze

SST

PW

WZORY PROTOKOLY

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedzi na pytania do SIWZ 04.09.19

materiały

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 310

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 310

Informacja o zawartej umowie

OZU 510207592-N-2019

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?