ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-08-19
  • Termin składania ofert: 2019-09-09 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Istotne postanowienia umowy

TER, pliki pomocnicze

SST

PW

WZORY PROTOKOLY

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedzi na pytania do SIWZ 05.09.19

materiały2.7z

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 432

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 432

Informacja o zawartej umowie

OZU 510207590-N-2019

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?