ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-08-19
  • Termin składania ofert: 2019-09-11 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie nr 587374-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ DW262

IPU 262

materiały

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 262

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 262

Informacja o zawartej umowie

OZU 510210081-N-2019

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?