ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-08-14
  • Termin składania ofert: 2019-08-29 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Istotne postanowienia umowy

TER pliki pomocnicze

Branża Drogowa

Branża Sanitarna

WZORY PROTOKOLY

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 153

Informacja o zawartej umowie

ogloszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?