ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Szamotuły
  • Data ogłoszenia: 2019-08-09
  • Termin składania ofert: 2019-08-20 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu 94

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ - nasadzenie drzew

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert 74

zestawienie ofert - aktualne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 54

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 136

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?