ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-08-09
  • Termin składania ofert: 2019-08-26 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie 584434-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ DW442

IPU - 442

materiały

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 442

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 442

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?