ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Koło
  • Data ogłoszenia: 2019-07-19
  • Termin składania ofert: 2019-08-08 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu 93

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ Rzymsko BG (2)

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert 102

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pismo nr RDW.KŁ.6.271-14 19

Inne informacje

Przedmiar robót 3

TER 26

TER aktywna x

Dokumentacja etap II 0.7z

SST 2.7z

wzory protokołów 0.7z

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?