ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-07-19
  • Termin składania ofert: 2019-08-06 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie 575914-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 470

IPU

materiały

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedzi na pytania do SIWZ 24.07.19

odpowiedzi na pytania do SIWZ 31.07.19

odpowiedzi na pytania do SIWZ 02.08.19

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 470

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 470 4

Informacja o zawartej umowie

OZU 510178258-N-2019

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?