ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Szamotuły
  • Data ogłoszenia: 2019-07-10
  • Termin składania ofert: 2019-07-25 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu 92

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ - Przebudowa DW 187 chodnik Uścikowo

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 107

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 53

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 133

Inne informacje

Wzór umowy 7

Przedmiar 1

Opis 01 0

PD01 DR rys 4.0 (297x660)

PN01 rys. 3.0 (297x1200)

PO01 plan orientacyjny A3

PP01 RYS.5.0 (297x1300)

PS01 Rys. 2.0(297x800)

Kosztorys ofertowy 2

SST PDF

KOSZTORYS OFERTOWY01 0

Informacja do wszystkich Wykonawców

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?