ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-06-28
  • Termin składania ofert: 2019-07-15 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Istotne postanowienia umowy

TER przedmiar SST

PB drogowy - Ciążeń ul. Słupecka

PB branże- Ciążeń ul. Słupecka

WZORY PROTOKOLY

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO DW466

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie OZU

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?