ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-06-25
  • Termin składania ofert: 2019-07-11 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie nr 564588-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 302

IPU

materiały

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 302

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 302

Informacja o zawartej umowie

OZU 510166514-N-2019

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?