ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-06-19
  • Termin składania ofert: 2019-07-04 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Istotne postanowienia umowy

TER przedmiar SST i pliki pomocnicze UWAGA: Aktualne SST poniżej

PROJEKT BUDOWLANY

WZORY PROTOKOLY

informacja - zmiana SST

zm SST załącznik do informacji

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja ONO

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie OZU

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?