ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-06-12
  • Termin składania ofert: 2019-06-27 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamowieniu

zmiana ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Istotne postanowienia umowy

TER i pliki pomocnicze

SST pdf

PB branża drogowa

PB branża sanitarna

organizacja ruchu

WZORY PROTOKOLY

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja ONO

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie OZU

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?