ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-06-12
  • Termin składania ofert: 2019-07-03 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie nr 560215-N-2019

zmiana ogłoszenia bk305

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 305

IPU

materiały

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedzi na pytania

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja ONO unieważniona

informacja ONO

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie OZU bk305

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?