ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Koło
  • Data ogłoszenia: 2019-06-07
  • Termin składania ofert: 2019-06-24 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu 90

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 204

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty 53

Inne informacje

Przedmiar robót 2

TER 25

TER aktywna

Dokumentacja etap II.7z

SST 1.7z

wzory protokołów.7z

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?