ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Złotów
  • Data ogłoszenia: 2019-06-07
  • Termin składania ofert: 2019-06-25 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu 89

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ - Chodnik Dźwierszno

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 106

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 52

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 132

Inne informacje

Materiały 14

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?