ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Złotów
  • Data ogłoszenia: 2019-05-31
  • Termin składania ofert: 2019-06-11 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu 88

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ oczyszczanie 4

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 105

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 51

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 131

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?