ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-05-23
  • Termin składania ofert: 2019-06-07 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie nr 551566-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ most Piła

IPU

materiały

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odp.na pytania

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie DW 188

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO 188

Informacja o zawartej umowie

OZU 510138414-N-2019

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?