ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-05-16
  • Termin składania ofert: 2019-06-04 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

zmiana ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Istotne postanowienia umowy

TER SST UWAGA: NIEAKTUALNE!!! poniżej skorygowany TER i SST

pliki

WZORY PROTOKOLY

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedzi na pytania DW180

TER SST załaczniki do odpowiedzi

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestaw ofert DW180

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja ONO DW180

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie OZU DW180

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?