ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Koło
  • Data ogłoszenia: 2019-05-16
  • Termin składania ofert: 2019-05-27 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu - Utrzymanie nawierzchni chodników

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ - Utrzymanie nawierzchni chodników

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 104

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 49

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 130

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?