ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-04-30
  • Termin składania ofert: 2019-05-16 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ poziome 2

IPU poziome2

pliki poziome 2

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja ONO

informacja ONO 2

un. ONO _ na cz.II RDW Kościan

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie OZU

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?