ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-04-29
  • Termin składania ofert: 2019-05-14 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

oglo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 434

IPU

01 Projekt budowlany

02 SST 0.ZIP

02 SOR

03 TOR

Gostyń - Kunowo TER

Gostyń - Kunowo TER_edytowalny

04 Dokumenty formalno-prawne

Uzgodnienia

Formularze edytowalne

WZORY PROTOKOLY 173.ZIP

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Odpowiedzi

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie nr 510133252-N-2019 OZU

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?