ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Złotów
  • Data ogłoszenia: 2019-04-25
  • Termin składania ofert: 2019-05-07 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu 87

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 203

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 103

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 48

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 129

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?