ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-04-24
  • Termin składania ofert: 2019-05-10 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Istotne postanowienia umowy

kosztorys ofertowy

PROJEKT WYKONAWCZY

SST CZĘŚĆ I

SST CZESC II

SST CZESC III

WZORY PROTOKOLY

modyfikacja Istotnych postanowień umowy

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja ONO DW434

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie OZU

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?