ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Kościan
  • Data ogłoszenia: 2019-04-23
  • Termin składania ofert: 2019-05-06 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu RDW Kościan dostawa emulsji 2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ DOSTAWA EMULSJI RDW KOŚCIAN 2019 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert Dostawa emulsji RDW Kościan 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?