ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Czarnków
  • Data ogłoszenia: 2019-04-19
  • Termin składania ofert: 2019-04-29 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ZP400 ogłoszenie o zamówieniu zamiatanie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

S I W Z zamiatanie ulic RDW Czarnków

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert zamiatanie ulic

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze oferty zamiatanie

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamiatanie ulic

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?