ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-04-17
  • Termin składania ofert: 2019-05-06 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu 151

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ Uwaga! poniżej poprawiony formularz oferty

Istotne postanowienia umowy 14

materiały

poprawiony formularz oferty

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedź na pytanie

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie ofert rcz 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja ONO rcz2

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie OZU rcz2

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?