ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-04-12
  • Termin składania ofert: 2019-04-24 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Istotne postanowienia umowy

materiały NIEAKTUALNE!!!

materiały aktualne

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedzi na pytania

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja ONO

Informacja o zawartej umowie

ogloszenie OZU

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?