ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Koło
  • Data ogłoszenia: 2019-04-10
  • Termin składania ofert: 2019-04-18 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu 85

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 198

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 102

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty 48

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?