ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Nowy Tomyśl
  • Data ogłoszenia: 2019-04-09
  • Termin składania ofert: 2019-04-18 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

siwz - wersja nieaktualna

siwz - wersja aktualna

Zbiorcze zestawienie ofert

zzo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

IOWO

Informacja o zawartej umowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Inne informacje

wzór umowy

modyfikacja siwz 2

modyfikacja siwz

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?