ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Gniezno
  • Data ogłoszenia: 2019-02-25
  • Termin składania ofert: 2019-03-05 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu - oczyszczanie pasa drogowego na terenie RDW w Gnieźnie, 2019r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ na oczyszczanie pasa drogowego na terenie RDW w Gnieźnie, 2019r

WZÓR UMOWY na oczyszczanie pasa drogowego na terenie RDW w Gnieźnie, 2019 r

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert - oczyszczanie pasa drogowego na terenie RDW w Gnieźnie, 2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze - Oczysczanie pasa drogowego

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - oczyszczanie pasa drogowego na terenie RDW w Gnieźnie, 2019r.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?