ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Gniezno
  • Data ogłoszenia: 2019-02-25
  • Termin składania ofert: 2019-03-05 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu - zbieranie śmieci wraz z wywozem na terenie RDW w Gnieźnie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ na zbieranie śmieci wraz z wywozem na terenie RDW w Gnieźnie, 2019r

WZÓR UMOWY na zbieranie śmieci wraz z wywozem na terenie RDW w Gnieźnie, 2019r

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert - zbieranie śmieci wraz z wywozem na terenie RDW w Gnieźnie, 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze - Zbieranie śmieci wraz z wywozem

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zbieranie śmieci wraz z wywozem na terenie RDW w Gnieźnie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?