ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Kościan
  • Data ogłoszenia: 2019-02-25
  • Termin składania ofert: 2019-03-05 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa masy na zimno 2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

siwz DOSTAWA MASY NA ZIMNO RDW Kościan 2019 r.

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedź na pytanie

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert dostawa masy OD Racot OD Zaniemyśl RDW Kościan 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawa masy na zimno RDW Kościan 2019 r.

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa masy RDW Kościan 2019 r.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?