ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Konin
  • Data ogłoszenia: 2019-02-19
  • Termin składania ofert: 2019-02-28 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie - oczyszczanie 1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Siwz-oczyszczanie 3

Formularze edytowalne 22

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 93

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Inform. o wyborze oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 117

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?