ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Konin
  • Data ogłoszenia: 2019-02-19
  • Termin składania ofert: 2019-02-27 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie 144

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Siwz-masa 0

Formularze edytowalne 21

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert 92

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty 47

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 118

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?