ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Ostrów Wlkp.
  • Data ogłoszenia: 2019-02-18
  • Termin składania ofert: 2019-02-28 10:45:00

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ zamiatanie

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wynik informacja

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?