ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Szamotuły
  • Data ogłoszenia: 2019-02-15
  • Termin składania ofert: 2019-02-25 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu 75

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ - zbieranie odpadów

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert 2

Inne informacje

Scan0037

Ogłoszenie o Unieważnieniu

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?