ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Szamotuły
  • Data ogłoszenia: 2019-02-12
  • Termin składania ofert: 2019-02-20 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu 134

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ -Oczyszczanie pasa drogowego

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze oferty 4

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 114

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?