ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Szamotuły
  • Data ogłoszenia: 2019-02-12
  • Termin składania ofert: 2019-02-20 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu 74

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ- dostawa masy - NIEAKTUALNY

AKTUALNY SIWZ- dostawa masy

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert 2

Inne informacje

Unieważnienie postępowania na dostarczenie masy.

Ogłoszenie o unieważnieniu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o unieważnieniu

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?