ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-02-06
  • Termin składania ofert: 2019-02-21 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamowieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ remonty

Istotne postanowienia umowy

materiały cząstkowe

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

odpowiedzi na pytania

Zbiorcze zestawienie ofert

zestaw ofert rcz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO rcz1

ONO rcz2

unieważnienie cz13

ponowne ONO cz 7, 15, 19

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie OZU

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?