ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2019-02-06
  • Termin składania ofert: 2019-02-15 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

oglo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ 306

Załącznik nr 1 Szczegółowe wytyczne techniczne DW306 Buk

Załącznik nr 2 Tabela opracowań projektowych DW306

Załącznik nr 3 Plan orientacyjny

Badania nawierzchni

Dokumentacja Geotechniczna

Warunki energetyka

Dec środowiskowa dw 306

pozw. wod.praw.

Formularze edytowalne

DW 306 mdcp2018 mapa

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie 306

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?