ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Koło
  • Data ogłoszenia: 2019-01-11
  • Termin składania ofert: 2019-01-09 10:00:00

Pliki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 39

Informacja o zawartej umowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 35

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?