ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Kościan
  • Data ogłoszenia: 2019-01-11
  • Termin składania ofert: 2019-01-24 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu - obsługa konserwacja, bieżąca naprawa sygnalziacji świetlnych RDW KOŚCIAN 2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.01.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ i UMOWA Obsługa, konserwacja i bieżąca naprawa sygnalizacji świetlnych 2019 r. RDW Kościan

AKTUALNY FORMULARZ CENOWY STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTY

Zmiana istotnych postanowień umowy z dnia 21.01.2019 r.

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnieniami

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o zawartej umowie

UNIEWAŻNIENIE - ogłoszenie

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?