ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Kościan
  • Data ogłoszenia: 2019-01-04
  • Termin składania ofert: 2019-01-04 13:00:00

Pliki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 36

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?