ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Gniezno
  • Data ogłoszenia: 2018-12-18
  • Termin składania ofert: 2018-12-27 09:00:00

Pliki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty 46

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 69

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?