ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Złotów
  • Data ogłoszenia: 2018-12-12
  • Termin składania ofert: 2018-12-20 10:00:00

Pliki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 38

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 112

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?