ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2018-12-27
  • Termin składania ofert: 2018-12-17 11:00:00

Pliki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja na stronę

Informacja o zawartej umowie

OZU

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?