ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Konin
  • Data ogłoszenia: 2018-12-21
  • Termin składania ofert: 2018-12-14 09:30:00

Pliki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 110

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?