ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: RDW Nowy Tomyśl
  • Data ogłoszenia: 2018-12-13
  • Termin składania ofert: 2018-12-21 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

ZZO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

iowo sygnalizacja 0

Informacja o zawartej umowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Inne informacje

SIWZ

Wzór umowy sygnalizacja 2019

SIWZ konserwacja_wersja edytowalna.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?