ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
  • Typ zamówienia: Do progów unijnych
  • Rejon: WZDW Poznań
  • Data ogłoszenia: 2015-06-18
  • Termin składania ofert: 2015-06-29 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Odpowiedzi na pytania

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 29.06.2015r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.07.2015r

Inne informacje

Formularze edytowalne

Szczegółowe wytyczne techniczne do opracowania projektu koncepcyjnego

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?